extra pagina’s

Voeg eigen pagina(‘s) met informatie toe aan uw notitieboek of agenda.
U kunt kiezen uit 1 tot 16 pagina’s, gedrukt in 1 kleur of in full-colour.